Yoksulluk Sınırı 4,913 TL Oldu


En Kolay Kredi Veren Bankalar Hangileridir 2017 - 2018?


Türk-İş Haziran ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırının ve yoksulluk sınırının ne olduğunu açıkladı. Türk-İş’in açıkladığı sayıları öğrenmek için yazımıza göz atın.

Türk-İş her ay dört kişilik bir ailenin açlık sınırında ve yoksulluk sınırında nasıl değişiklikler meydana geldiğini ortaya çıkarmak için açlık ve yoksulluk sınırı araştırması gerçekleştiriyor. Haziran ayı için Türk-İş’in gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları belli oldu. Buna göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1,508 TL ve yoksulluk sınırı 4,913 TL oldu.

Türk-İş, söz konusu araştırmayı çalışan kişilerin hangi koşullarda geçindiğini ortaya çıkarmak için yapıyor. Araştırmanın yapılma amacı, temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında bir ay içinde gerçekleşen değişikliğin çalışanların geçim koşullarını hangi açıdan ve ne şekilde etkilediğini belirlemektir.

Türk-İş Gıda Fiyatlarındaki Değişimi Araştırdı

Türk-İş gıda fiyatlarını Ramazan ayı boyunca ve Ramazan Bayramı dönemi boyunca takip etti. Araştırma sonucunda gıda fiyatlarının gerilediğini ancak başka artışlar olduğunu tespit etti. Daha sonra fiyatlarda meydana gelen değişim ile çalışanların aylık geliri üzerinden araştırma sonucuna vardı. Buna göre dört kişilik bir ailenin beslenebilmesi için yapılması zorunluluk arz eden yani asgarî gıda harcaması tutarını belirledi. Açlık sınırı adı verilen bu tutarın 1508,33 TL şeklinde hesaplandığı görüldü.

Yoksulluk sınırı ile açlık sınırı arasındaki farkın doğru bir şekilde anlaşılması çok önemlidir. Yoksulluk sınırı dört kişilik bir ailenin yeterli ve dengeli olduğu kadar sağlıklı da beslenebilmesi için gerekli olan gıdaların tümüne bir ay boyunca yapmak zorunda olduğu haracamalardır.

Harcamaların yanı sıra dört kişilik bir ailenin giyim ihtiyaçlarına, kira gibi konut ihtiyaçlarına, ulaşım ihtiyaçlarına, eğitim giderlerine ve sağlık giderlerine bir ayda yapmak zorunda olduğu harcamaların tümü ailenin yoksulluk sınırını oluşturmaktadır. Türk-İş’in Haziran ayı için belirlediği yoksulluk sınırı 4913,19 TL’dir.

Açlık Sınırı ve Yoksulluk Sınırı Bir Yıl Önce Ne Kadardı?

Açlık sınırı ile yoksulluk sınırının önceki yıla göre yükseldiğini görmemek mümkün değil. 2016 yılının Haziran ayı verileri incenlendiğinde Türk-İş tarafından açıklanan verilerin şimdikine göre daha düşük olduğu görülüyor. Buna göre 2016 yılının Haziran ayında açlık sınırı 1,350 TL iken yoksulluk sınırı 4,398 TL idi.

Türk-İş sadece dört kişilik bir ailenin masrafını değil aynı zamanda bekâr bir çalışan kişinin bir aylık masrafının asgarî olarak ne olduğunu da araştırdı ve hesapladı. Buna göre bekâr bir çalışanın bir ayda en temel ihtiyaçlarını karşılamak için yapmak zorunda olduğu harcama yani yoksulluk sınırı 1899,38 TL’dir.

Türk-İş dört kişilik bir ailenin açlık sınırının geçen aya göre 20 TL düştüğünü ve yoksulluk sınırının 66 TL azaldığını söylüyor. Ayrıca  yapılması zorunlu olan gıda hacamalarının da bir önceki aya göre yüzde 1,33 oranında azaldığını belirtiyor. Bu sayıların nasıl bir yönde değişim yaşadığını tespit etmek için sonraki aylarda gelecek verileri beklemek ve görmek gerekiyor.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir