Sanayi ve Üretime Destek Tasarısı Kabul EdildiSanayi ve Üretime Destek Tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi ve yasalaştı. Söz konusu tasarı çok sayıda kanun değişikliğini ve yenilikleri içinde barındırıyor. 

Asıl adı ve Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı olan tasarı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi ve yasalaşmış oldu. Tasarının yasalaşması pek çok değişikliği ve yeniliği getiriyor. Bunlardan en önemlileri sanayi işletmelerinin her yıl hafta tatillerinde çalışmak için belediyelerden ruhsat alma zorunluluğunun kalkması ve sanayi siciline kayıtlı işletmelerin elektrik kullanımlarından TRT payı alınmaması şeklinde sayılabilir.

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Tasarsının Yasalaşması ile Gelen Değişiklikler ve Yenilikler

 • Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi tasarısının TBMM Genel Kurulunda kabul edilip yasalaşmasıyla çok sayıda yenilik ve değişiklik hayatımıza girecek. Bunlar son derece ayrıntılı ve çok sayıda değişiklik ve yenilik olduğu için yazımızda tümünü kısa maddeler şeklinde sıraladık.
 • İşletmeler her yıl hafta tatillerinde çalışabilmek için belediyelerden çalışma ruhsatı almak zorunda kalmayacak.
 • Sanayi işletmeleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tutulacak sanayi siciline kaydedilecek. Kayıt işlemleri sadece elektronik ortamda yapılacak.
 • Yeni kurulan sanayi işletmelerinin takip edilmesi ve bilgilendirmesi için ön kayıt sistemi getirilecek.
 • Sanayi Sicil Kanunundaki sanayici tanımı yeniden yapılacak. Bilişim teknolojisi ve yazılım şirketleri bu kanun kapsamına alınacak.
 • Belirli süre içinde işletmelerini sanayi siciline tescil ettirmeyenlere idari para cezası verilecek.
 • Ayrıca işletmesindeki değişiklikleri, beyannameleri ve senelik cetvellerini ibraz etmeyenlere de idari para cezası verilecek.
 • İşletmelerini organize sanayi bölgelerinde, serbest bölgelerde, teknoloji geliştirme bölgelerinde ve sanayi sitelerinde kuranlardan damga vergisi, işlem vergisi, harç ve emlak vergisi alınmayacak.
 • Organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin her birine YÖK bütçesindeki ödenekten eğitim desteği verilecek.
 • Bilimsel araştırma projelerinde görevlendirilecek yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verilecek.
 • Yükseköğretim kurumları çeşitli amaçlarla sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi kurabilecek.
 • İdari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli Yükseköğretim Kalite Kurulu kurulacak.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Gelirleri Kanununda yapılan değişikliğe istinaden bandrol oranlarında ve idari para cezası tutarlarında değişiklik yapıldı. Bandrolsüz cihaz satışı yapanlara bandrol ücretinin iki katı kadar idari para cezası verilecek. Bandrol oranları değiştirilecek. Yeni bandrol oranları şu şekilde olacak.

 • Cep telefonlarından alınan bandrol oranı yüzde 6
 • Bilgisayarlardan ve tabletlerden alınan bandrol oranı yüzde 2
 • Kara taşıtlarından alınan bandrol oranı yüzde 0,4
 • Diğer taşıtlardan alınan bandrol oranı yüzde 0,01
 • Televizyon alıcılarından alınan bandrol oranı yüzde 10
 • Diğer her türlü görsel, işitsel yayınları alabilen cihazlardan alınan bandrol oranı yüzde 10 olacak.

Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin üretime yönelik elektrik kullanımlarından TRT payı alınmayacak.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir