Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir

  • Kişi Başına Düşen Milli Gelir Nedir?

    Ekonomi kanalları ya da akşam haberlerini izlerken sıkça duyduğumuz bir kavram ” kişi başına düşen milli gelir”. Peki, anlamını biliyor muyuz? Bu tutar, ülkenin GSMH’si...