Ülkelerin Kredi Notu Nedir, Nasıl Belirlenir?


Kişilerin olduğu gibi ülkelerin de kredi notu ortalamaları bulunmaktadır. Bireysel kullanıcılar için kredi notu sadece kredi onayı alabilmek için önem taşırken ülkelerin kredi notu ortalaması hem diğer ülkelerden daha rahat bir şekilde borç alabilmeleri hem de yabancı yatırımcıların ülkelerine olan güveninin arttırılması gibi çok ciddi etkilere sahiptir.

Günümüzde ülkelerin kredi notlarını belirleyen iki büyük şirket bulunmaktadır. Bunlardan ilki Standard Poor’s isimli şirket olurken ikincisi ise Fitch Ratings isimli şirkettir. Bu iki şirket tüm dünya tarafından otorite olarak kabul edilmekte ve verdikleri kredi notlarına itibar edilmektedir. Bu şirketler ülkelerin yaşadıkları ekonomik koşulları yakından takip etmekte, siyasal faktörler, işsizlik verileri ve borçlanma tutarları gibi çok farklı kriteri baz alarak not ortalaması hesaplamaktadır.

Ülkeler için belirlenen en yüksek not ortalaması AAA+ not ortalaması olup not ortalaması yüksek olan ülkeler aynı zamanda ekonomik olarak güçlü olan ülkeler olarak kabul edilmektedir. Kredi notu düşük olan ülkeler ise hem ekonomik açıdan zayıf olan ülkelerdir hem de yatırımcılar için yüksek risk grubunda yer alır. Bu nedenle bireysel kişiler kadar ülkeler için de kredi notu ortalaması büyük önem taşımaktadır. Ülkelerin kredi notlarını yükseltmeleri için ilk olarak ekonomik verilerini düzeltmeleri, cari açık gibi ekonomik kriz yaşamalarına neden olabilecek tüm olumsuzlukları tamir etmeleri çok önemlidir.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir