Memura Yeni Yıl Zammı Olacak mı?Memurlara yeni yıl zammı olup olmayacağı tüm memurların merak ettiği bir konu olarak karşımıza çıkmakta. 2017 yılında pek çok hizmetin fiyatının değişeceği kesin. Ancak memurların maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda merak var. Memura yeni yıl zammının olup olmayacağını öğrenmek için yazımızı okuyun.

2017 yılında pek çok hizmete zamn yapılacağını daha önce yazmıştık. 2017’de Vergilere Gelecek Zamlar başlığıyla yazdığımız yazıda hangi vergilere zam geleceğini belirmiştik. Ancak bu günlerde gündemde olan konu memurların 2017 yılı maaşlarını zamlı alıp almayacakları. Ayrıca maaşlarını zamlı almaları hâlinde bu zam miktarının ne kadar olacağı da merak edilmekte. Yazımızın devamında bu merakınızı giderecek bilgiler vereceğiz.

Memurların maaşlarına zam alıp almayacaklarına ilişkin sendikalar ile devlet pazarlık yapar. Memurları sendikalar temsil eder. Sendikalar söz konusu temsil eylemi için gerekli çoğunluğa sahiptir. Sendikalar ile devlet pazarlık yaptığında, bu pazarlıkların sonucu olarak toplu sözleşme imzalarlar. Toplu sözleşmeye tüm memurların uyması zorunludur. Ayrıca memurların bilmesi ve farkında olması gereken bir husus da toplu sözleşmelerin geçerliliğinin 2 yıl olduğudur. Yani sendika ile devlet bir sözleşme yaptığında bu sözleşme iki yıl boyunca geçerli olmaktadır. Eğer sendika ile devlet pazarlık sürecinde anlaşmaya varamazlarsa konu hakem heyetine götürülür. Hakem heyeti konuyu bir karara bağlar ve bunu bir hükme bağlar. Bu hükmün en önemli özelliği buna itiraz edilemesidir. Yani hakem heyetinin aldığı karara itiraz edilemez. İşte sendika ile devlet arasında yapılan son sözleşmede alınan karara göre 2017 yılının ilk 6 ayında memurlar maaşlarını %3 oranında zamlı alacaklar. %3 zam oranına ayrıca enflasyon farklı da eklenecek. Ancak bu enflasyon farklı sadece enflasyon sayılarının %5’lik oranın üstüne çıkması hâlinde eklenecek. Dolayısıyla maaşınızı 2017 yılının Ocak ayında zamlı alıp almayacağınızı bu bilgilere dayanarak hesaplayabilirsiniz. Şimdiye kadar sadece 2017 yılının ilk 6 ayında memur maaşlarına yansıyacak zam oranından söz ettik. Buna ek olarak ayrıca 2017 yılının son 6 ayında yansıyacak zamn oranı %4 olacaktır. Bu zam oranına enflasyon farkı da eklenecektir. Enflasyon farkının eklenebilmesi için enflasyon sayılarının %3’lük oranın üstünde olması gerekmektedir. Yine bu bilgilere dayanarak ve enflasyon sayılarını dikkate alarak maaşınıza ne kadar zamn yansıyacağını hesaplayabilirsiniz.

2017 yılında memurlar ile devlet arasında yapılan sözleşmelere göre polislerin, öğretmenlerin, imamların, hizmetlilerin, mühendislerin ve zabıt kâtiplerinin Ocak ayında alacakları maaşlar şu şeklide olabilir: Polis: 3822 TL (BES Kesintisi 66,5), Öğretmen: 2864 TL (BES Kesintisi 66,5), İmam: 2652 TL (BES Kesintisi 65,68), Hizmetli: 2373 TL ( BES Kesintisi 63,38 ), Mühendis: 4015 TL ( BES Kesintisi 67,99 ), Zabıt Katibi: 2808 TL (BES Kesintisi 65,68). Bu maaşların tümü memurların 4/1 ve bekâr oldukları varsayılarak hesaplanmıştır.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir